การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศต่อสาธารณชน เพื่อแสดงเจตนาอย่างเข้มแข็ง โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ขอประกาศตนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ศูนย์ ศปท.ยสท.