ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2564-ธ.ค.2564)ประกาศผลผู้ชนะฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้าย ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2564-ธ.ค.2564)