ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ Consumable Parts หินลับมีด สำหรับใช้กับเครื่องตัดใบยา HAUNI KT2 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ