เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ (แบบ รร.1, รร.2 และ รร.3) อะไหล่ Consumable Parts ใบมีดยี่ห้อ ARKOTE สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ