ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องตัดใบยา HAUNI KT2-L 125 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ