ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซองแข็ง G.D-X2 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ