ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์ ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย นายนพดล  หาญธนสาร รักษาการแทนผู้ว่าการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีบวงสรวงเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พนักงานให้ความเคารพนับถือ  ได้แก่ พระพุทธวิสุทธิมงคล ภายในบริเวณสวนเบญจกิติ พระภูมิเจ้าที่ (หลวงปู่ชัยมงคล) บริเวณสมาคมสโมสรพนักงานยาสูบ กรุงเทพฯ  เสด็จปู่นาคราช บริเวณกองการสถานที่เดิม และรูปปั้น พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ บริเวณชั้น 3 ตึกอำนวยการ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565  ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

กองสื่อสารองค์กร