ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์ ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย นายนพดล หาญธนสาร  รักษาการแทนผู้ว่าการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าการ คณะผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 49 รูป  จากวัดผ่องพลอยวิริยาราม เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565   บริเวณถนนด้านหน้าตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

กองสื่อสารองค์กร