สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่นี่

>>>>> ปรับปรุง-คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจัด

ศูนย์ ศปท.ยสท.