ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 64 ของ สำนักงานยาสูบเชียงราย