ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2021/12/02-ประกาศ-เดือน-พฤศจิกายน-2564.pdf