นครพนม ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564ประกาศ ต.ค. 64_002266