1.65 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำความสะอาดท่อเติมอากาศบริสุทธิ์ และทำความสะอาดเครื่องโบลเวอร์