เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่ Critical / Permanent Part สำหรับใช้กับตู้คอนโทรล SWC ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 รายการ