ประกาศแผนจัดจ้าง ซ่อมพื้นฐาน และโครงสร้า’ cooling tower