เปิดประมูลให้สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ศักยภาพสูงของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แปลง
..รายละเอียดเพิ่มเติม..