ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม  64 ของ สำนักงานยาสูบเชียงราย