ประกาศผู้ชนะ – จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ Architect