นายนพดล  หาญธนสาร รักษาการผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสิทธิพร  ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายใบยา และนายรักษ์ศักดิ์  อินทร์ปราบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง ร่วมแสดงความยินดี นายประภาศ  คงเอียด  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร