ประกาศจ้างเหมางานติดตั้งหลังคาเหล็ก ขนาดประมาณ 882 ตารางเมตร ของ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยาhttps://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2021/10/bbbb-3.pdf