เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2)ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน WET SCRUBBER ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ