ประกาศเผยแพร่่แผนงานจัดซื้อก๊าซธรรมชาติ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบฯ2565รายละเอียดแนบท้ายแผนจัดซื้อก๊าซธรรมชาติ จำนวน 64,878 ล้านบีทียู ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบฯ 2565