นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงอย่างครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน” กับ นายธนกฤต สมสงวน ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซานตา เฟ่ ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเร่งผลักดันกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

กองสื่อสารองค์กร