รร.1 และ รร.2 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการพทย์ 18485 ลบ.ม.