ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างPropylene Glycol จำนวน 112,230 กิโลกรัม