ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมย.-มิย.)