เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่ ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ G.D 121 (7.8) No.4 และ G.D 121 (7.1) No.7 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 รายการ