ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM หมายเลข 1, 2, 5, 6, 9 และ 10 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 รายการ