ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่ แบบ IN-LINE ยี่ห้อ DOMINO (แบบไม่รวมอะไหล่) ใช้งานกับเครื่องบรรจุ ALFA RAM,G.D X500,GDX2 จำนวน 8 ชุด