ข้อ 19 ของ O27_การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน <<< เปิดอ่านที่นี่