ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องดูดฝุ่นรวม Central Dust Collector RIEDEL ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการ