ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2021/04/02-ประกาศ-ไตรมาส-2-64-ยสท..pdf