สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าติดตั้งหม้อแปลง (เช่า) และค่าเช่าหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 50 KVA  ระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม 2564- สิงหาคม 2564) ของสถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้