ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับ ใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 รายการ