10.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายควัน สำหรับดับเพลิงและกู้ภัย พร้อมอุปกรณ์