แผนการจัดซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 107.280 กิโลกรัม