ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสแผนจัดซื้อ P64010024672