ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม  63 ของ สำนักงานยาสูบเชียงราย