นางสาวปาริชาต สินทับ ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 25 ณ สำนักพิมพ์ไทยโพสต์ ถนนเกษมราษฎร์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร
 Photo & News by S.Jnas