นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ยสท. ต้อนรับคณะหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่ และกระบวนการพิมพ์ซองของการยาสูบแห่งประเทศไทย ณ อาคาร B-02 และอาคาร B-04 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร