ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมห้องเครื่องดูดฝุ่น