สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้