ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศ-ไตรมาส-4-63-ยสท..pdf