ดาวน์โหลดที่นี่ https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2020/09/12-ประกาศรายเดือน-กันยายน-2563-ยสท..pdf