ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดแรงดันฯ