นางสุนีย์ อติธรรมรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวปิยสิริ หุตะสิงห์ หัวหน้ากองบริหารการเงิน เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4  ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563