งบประมาณ 5,160,000 บาท

ดาวน์โหลดซื้อ Tobacco Flavour 001 จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม