การแถลงข่าวศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา – คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย