นายเจียม สาทสุทธิ ผู้ตรวจการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีกับกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาณ อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563