ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ (ข้อเขียน) ตำแหน่งแพทย์ 6 สังกัดฝ่ายการแพทย์